ekonomi

•Julai 12, 2008 • Tinggalkan Komen

EKONOMI ASAS TINGKATAN EMPAT JULAI – Ogos

Tajuk : Penawaran

Skop Kajian:-

1. Definisi penawaran

2. Hukum Penawaran (SS)

3. Jadual (Hubungan harga sesuatu barang dengan kuantiti yang ditawarkan)

4. Keluk SS

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran.

6. Keanjalan harga penawaran :-

a. Konsep keanjalan harga penawaran.

b. Rumus dan cara mengira darjah keanjalan harga penawaran.

c. Darjah-darjah keanjalan dan contoh barangan yang berkaitan.

Download Nota : nota-penawaran

Advertisements

Pengangkutan

•Julai 12, 2008 • Tinggalkan Komen

Pengangkutan merupakan satu lagi bantuan perniagaan. Dalam topik ini para pelajar didedahkan dengan jenis-jenis pengangkutan, fungsi jenis pengangkutan, kekurangan dan kelemahan satu-satu jenis pengangkutan dan beberapa agensi-agensi yang berkaitan dengan pengangkutan. Para pelajar juga ddedahkan dengan cara bagaimana memilih satu-satu jenis pengangkutan berdasarkan beberapa kriteria tertetnu. Pemilihan jenis pengangkutan lebih menumpu kepada soal membuat keputusan.

Download :pengangkutan-1

Kuiz perdagangan

•November 16, 2007 • Tinggalkan Komen

Tajuk : Perniagaan Dalam Negeri

•Julai 29, 2007 • Tinggalkan Komen
  1. Maksud

Perniagaan dalam negeri bermaksud aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan yang bermatlamatkan keuntungan. Aktiviti perniagaan dijalankan dalam negari.

bab-3.doc

Terus membaca ‘Tajuk : Perniagaan Dalam Negeri’

Pengenalan Ilmu Ekonomi

•Julai 29, 2007 • Tinggalkan Komen

1- Def. ilmu ekonomi:

Ilmu yang mengkaji bagaimana manusia menggunakan sumber-sumber ekonomi yang terhad berbanding kehendak yang tidak terhad

Download : masalah-asas-eko-dan-sistem-eko